PROFIL PENGURUS & PENGAJAR

PEMBINA

     

Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, M.Ag

dr. H. Muhammad Thohir, Sp.Kj

Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd

PENGURUS

Penanggung Jawab (Ketua Umum Pengurus Yayasan Khadijah Surabaya)

 

 

 

 

 

Ibu Nyai Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.

KETUA

     

M. Ghofar, S.Ag., M.Pd.I

Syifa’ul Khoir, S.Ag., M.Fil.I., M.Pd.

H. M. Rofiuddin

SEKRETARIS

   

H. M. Rochman Firdian, S.H.I., M.Ag.

Rachmatullah Firdaus, S.Psi

BENDAHARA

   

Dra. Hj. Yuliati Baroroh, SH

Siti Asiyah, SE

Bidang Pendidikan & Pengajaran

Ust. A. Syaikhu

Bidang Pengembangan dan Sarana Prasarana

     
 Alaika M. Bagus Kurnia P.S., S.Pd.I  Mas Hasan Nu’aim, S.S., M.Pd.I  Muhammad Khafidz, S.Ag

Staf Pengajar

     
 M. Ali Mashudi, S.Pd.I (Mudabbir-B.Inggris-B.Arab) Najibul Khoir, S.Pd.I (Mudabbir-B.Inggris-B.Arab) M. Fadhil (Ta’lim Al-Qur’an)

 

     

 Drs. Adnan (Matematika)

A. Muhyiddin, ST (MIPA) Mas Abdussyukur Hidayatullah, S.Pd.I (Banjari)

 

M. Qomaruzzaman, S.Pd. (Olah Raga)